HOME >

Toward Construction of Meta-bioethics: Redefining Bioethics

KOMATSU Yoshihiko & KAGAWA Chiaki (Eds.)@March 4, 2010, NTT Publishing, 275p.
Japanese Page¡KOMATSU Yoshihiko & KAGAWA Chiaki (Eds.)@March 4, 2010 Toward Construction of Meta-bioethics: Redefining BioethicsCNTT Publishing, 275p. ISBN-10: 4757160496 ISBN-13: 978-4757160491@3360 yen@[amazon]^[kinokuniya]

¡Contents

@As observed in the recent relapse of the brain death issue, the significance of gbioethicsh has been refined currently. Conventional concept of gbioethicsh no longer provides answers to such issues as vitro fertilization, euthanasia, organ transplantation and organ trade. This book aims at constructing a new framework of gmeta-bioethicsh in order to overcome this situation. After critically overviewing the conventional gbioethicsh this book attempts to deconstruct the existence of gbioethicsh itself from viewpoints of meta-science, economic criticism and bio-power based on macro perspectives of civilization theory and history.

Contents (From eBOOKf Data Base)
@Now is the time to discuss glifeh from the viewpoints of civilization theory, history, meta-science, economic criticism and bio-power!

¡Table of Contents

Preface@@KAGAWA Chiaki
Introductory Chapter Toward Construction of Meta-bioethics@KOMATSU Yoshihiko¨žCommentary by ABE Akira
Chapter 2 How Is gthe Birth of Bioethicsh Understood?@@MINAYOSHI Junpei
Chapter 3 Is gBioethicsh an Applied Methodology?@@TANAKA Akashi
Chapter 4 History of Bioethics@@MORIMOTO Naoko
Chapter 5 Inversion from Medical Ethics to Bioethics@@HIRONO Yoshiyuki
Chapter 6 Movement of the Principle Based Approach in Bioethics@@KAGAWA Chiaki
Chapter 7 Letfs Have a Look at Those who Are Forgotten@@DOI Kenji
Chapter 8 Roots of Thoughts of gEuthanasiah@@OTANI Izumi
¨žCommentary by ABE Akira
Final Chapter Questioning Bioethics@@TANAKA Tomohiko
Postface@@ KOMATSU Yoshihiko


UP: January 24, 2011@REV:
*The Japanese-version page was prepared by SAKURAI Hiroko
Translated by TAMURA Noriko
Proofread by KATAOKA Minoru
žPhilosophy & Ethics of Life / Bioethics žLife & Death / Euthanasia / Death with Dignity ?
TOP@HOME (http://www.arsvi.com/a/index.htm)ž